2017 он

Оюу-Толгой ХХК-ийн захиалгаар Гашуун сухайтын чиглэлийн 85 км замын засвар шинэчлэлийн ажлыг амжилттай хийж дуусгасан.