2017

Оюу-Толгой ХХК-ийн захиалгаар 35.1 км зам, ус зайлуулах гүүр хойлон ажил