2018 он

Оюу-Толгой ХХК-ийн захиалгаар хог, хаягдалыг зайлуулах далангийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлыг амжилттай дуусгасан.