I үе шат - Нээлттэй ажлын байр зарлах

Бид нээлттэй байгаа ажлын байруудыг цаг тухайд нь компанийн цахим хуудас,ажил хайлтын цахим хуудас, зарын сайтуудаар зарладаг.