​V үе шат - Шийдвэр гаргалт

Тухайн ажил горилогчийг ажилд авах эсэх эцсийн шийдвэрийг гаргана. Тэнцсэн эсэхийг ажил горилогчийн холбоо барих мэдээллийн дагуу утсаар мэдэгдэнэ.